verklaring van erfecht/executele

Wanneer iemand is overleden, moeten er allerlei zaken afgehandeld worden. U kunt hierbij denken aan zaken met (levens)verzekeringsmaatschappijen, de bank en de pensioeninstelling. Eventuele huur moet worden opgezegd, net als lopende abonnementen en lidmaatschappen. Openstaande rekeningen moeten worden betaald. Kortom, er moet nog veel geregeld worden. Meestal wordt dit door de executeur of (een van) de erfgenamen gedaan.

Om aan derden te kunnen aantonen dat de executeur of erfgenaam het recht heeft om zaken in de nalatenschap van de overledene af te wikkelen, is een officiƫle verklaring nodig die door een notaris wordt opgesteld.

Bent u erfgenaam of executeur, dan kan de Baarnse notarissen een dergelijke verklaring van erfrecht of executele voor u opstellen. Ons kantoor verzorgt dit graag voor u. In deze verklaring wordt door de notaris onder andere verklaard wie er is overleden, wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken. Hiervoor wordt het Centraal Testamentenregister en de Gemeentelijke Basisadministratie geraadpleegd. Tevens informeert de notaris de erfgenamen over de mogelijkheden van het wel of niet aanvaarden van de erfenis.

Ook kan de Baarnse notarissen u van dienst zijn bij de verder afwikkeling van de nalatenschap. Wij staan u graag terzijde.