schenken

Als u wilt schenken aan bijvoorbeeld uw (klein)kind of een goed doel, dan heeft u een aantal mogelijkheden om fiscaal voordelig geld of ander vermogen over te dragen.

U kunt natuurlijk zelf direct geld geven of overmaken. Toch kan het verstandiger zijn om dit vooraf vast te laten leggen in een notariële akte. Zo kunt u in de akte opnemen dat het geld dat u schenkt voor uw (klein)kind is en dat dit ook bij een eventuele echtscheiding zo blijft (de zogenaamde uitsluitingsclausule). De vertrekkende partner krijgt na een huwelijk in gemeenschap van goederen op deze manier niet de helft van het geschonken bedrag mee. Ook kan het nuttig voor u zijn dat u een bewijs van de schenking heeft, in de vorm van een notariële akte.

Een belangrijk motief voor het schenken aan uw kind(eren) kan zijn om uw vermogen stapsgewijs over te hevelen. Op deze manier vermindert uw vermogen en wordt het vermogen van uw kind(eren) vergroot. Dit leidt doorgaans tot besparing van erfbelasting.

U kunt op twee manieren contant geld schenken aan uw (klein)kind: ieder jaar of eenmalig. Kiest u er voor om jaarlijks een bedrag aan uw (klein)kind te schenken, dan mag u dit ieder kalenderjaar tot een bepaald bedrag belastingvrij doen. Voor een eenmalige schenking aan uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt een hogere vrijstelling. U moet echter wel een beroep doen op deze eenmalige vrijstelling. De Baarnse notarissen kan u hier verder over informeren.

Indien u geen contant geld wilt (of kunt) schenken, dan kunt u een schenking op papier doen. Dit dient u vast te leggen in een notariële akte. Het voordeel hiervan is, dat u niet direct uw geld/vermogen kwijt bent: het blijft voor u ter beschikking. Ook indien uw vermogen vast zit in huis of bedrijf vormt een schenking op papier een oplossing. Er wordt doorgaans bepaald dat kinderen het geschonken bedrag pas na het overlijden van de ouders kunnen opeisen. Wanneer u een bedrag op papier schenkt, gaat u feitelijk een schuld aan bij uw (klein)kind. Over dit bedrag moet u jaarlijks rente (6%) betalen aan uw (klein)kind. Voor u is deze schuld in Box 3 van de Inkomstenbelasting aftrekbaar. Voor uw (klein)kind geldt dat dit de vordering in Box 3 opgegeven dient te worden. Dit moet bij de aangifte Inkomstenbelasting jaarlijks vermeld worden. Vergoedt u niet jaarlijks daadwerkelijk een rente van 6%, dan is er bij uw overlijden alsnog erfbelasting verschuldigd over uw schenking(en).

U kunt ook schenkingen doen aan een goed doel. Naar welk goed doel uw hart ook uitgaat, u mag zoveel belastingvrij schenken als u wilt. Het goede doel moet echter wel als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend zijn. Alleen deze organisaties zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. U kunt via www.anbi.nl controleren of uw gekozen doel een ANBI is. Voor meer informatie over een ANBI kunt u ook www.belastingdienst.nl/giften raadplegen. Schenken aan een dergelijk erkend goed doel kan voor u extra interessant zijn, omdat u onder bepaalde voorwaarden uw gift (gedeeltelijk) kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Wanneer u uw jaarlijkse gift voor ten minste vijf jaar laat vastleggen in een notariële akte, mag u dit jaarlijks te schenken bedrag volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen. De fiscus overweegt om deze vorm van vastlegging te vereenvoudigen.

Wilt u advies of hulp bij een beroep doen op de eenmalige vrijstelling, het uitwerken van een schenking of schenking op papier en/of een periodieke gift aan een goed doel? Dan kunt u bij de Baarnse notarissen terecht.