testament

Uw overlijden is iets waar u waarschijnlijk liever niet aan denkt. Toch is het verstandig dat wel te doen. Wat wilt u dat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt?

Als u overlijdt, vormen uw bezittingen en eventuele schulden uw nalatenschap. Deze nalatenschap wordt verdeeld over uw erfgenamen. Volgens de wet zijn uw erfgenamen uw echtgenoot/echtgenote en uw kinderen. Pas als uw partner overlijdt, kunnen de kinderen hun deel opeisen.

Heeft u geen partner of kinderen (meer), dan komt uw nalatenschap volgens de wet toe aan kleinkinderen. Als u geen afstammelingen hebt erven uw ouders, broers, zussen en/of hun kinderen.

Door het opmaken van een testament kunt u van de wettelijke regeling afwijken. Een goede vriend kan worden aangesteld als erfgenaam of u kunt (een deel van) uw erfenis nalaten aan een goed doel. Ook kan in het testament worden vastgelegd dat een bepaald geldbedrag of een bezitting als legaat aan iemand toekomt. Tevens kunt u iemand benoemen om uw testament uit te voeren: een executeur.

Vindt u het belangrijk dat een erfgenaam pas vanaf een bepaalde leeftijd zelf over de erfenis mag beschikken? Dan kunt u een zogenaamde bewindvoerder in uw testament opnemen. Hij/zij voert, tot de door u vastgestelde leeftijd, het beheer over het vermogen dat de erfgenaam van u erft. Alleen in overleg met de bewindvoerder en met zijn/haar toestemming kan uw erfgenaam aan de erfenis komen.

Heeft u nog minderjarige kinderen? U kunt in uw testament regelen wie de voogdij over uw minderjarige kinderen krijgt, voor het geval u er niet meer bent. Verdere wensen met betrekking tot de opvang van uw kinderen (bijvoorbeeld dat zij bij elkaar blijven en in één gezin samen verder opgroeien), kunnen worden vastgelegd.

Wilt u uw kinderen beschermen bij echtscheiding? Dan kunt u door opname van een uitsluitingsclausule in uw testament zorgen dat een vertrekkende partner van uw kind geen recht heeft op uw nalatenschap.

De Baarnse notarissen bespreekt graag deze en andere mogelijkheden met u in een persoonlijk gesprek, zodat alles goed voor u wordt vastgelegd.