nalatenschap

Is er iemand in uw omgeving overleden en bent u nu erfgenaam op grond van de wet of een testament? Dan heeft u de mogelijkheid om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. De notaris zal u vragen een verklaring te tekenen, waarin u aangeeft voor welke optie u kiest.

Bent u er direct al zeker van dat u de erfenis wilt aanvaarden? Dan kiest u ervoor om de nalatenschap zuiver te aanvaarden. Dit betekent dat u de bezittingen van de overledene erft, maar ook de schulden. De eventuele schulden worden door alle erfgenamen die de nalatenschap zuiver aanvaarden, gezamenlijk gedragen en voldaan. Oók als de schulden hoger zijn dan de waarde van de bezittingen. In dat geval moet u met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen. Let wel: heeft u nog geen keuze gemaakt hoe u de nalatenschap wilt aanvaarden? Volgens de wet heeft u de erfenis zuiver aanvaard, zodra u de bezittingen van de overledene opruimt en openstaande rekeningen gaat betalen.

Is het nog niet duidelijk wat de bezittingen en schulden van de overledene zijn? Dan kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dit wordt ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Als er niet voldoende bezittingen zijn om de schulden te betalen, dan hoeft u het tekort niet zelf bij te betalen. Er gelden wel aparte regels voor de afwikkeling van de erfenis. En er moet een verklaring worden afgelegd bij de griffie van de rechtbank. De Baarnse notarissen kan dit voor u verzorgen. Minderjarigen hebben geen keuze: een erfenis wordt namens minderjarigen altijd beneficiair aanvaard.

U kunt ook de erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling daarvan. U ontvangt niets uit de erfenis, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden. Verwerpt u de nalatenschap, dan kan het zijn dat uw kinderen voor u in de plaats komen. Uw kinderen zullen dan moeten bepalen of zij de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen, waarbij minderjarige kinderen beneficiair aanvaarden. Net als bij beneficiaire aanvaarding, wordt deze verklaring van de erfgenaam afgelegd bij de griffie van de rechtbank.

De Baarnse notarissen kan u verder adviseren bij het maken van uw keuze. Ook helpen wij u bij de aangifte erfbelasting en de eindaangifte voor de inkomstenbelasting.