huwelijk / geregistreerd partnerschap

U besluit samen te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap met elkaar aan te gaan. Aan deze vreugdevolle gebeurtenis zit tevens een zakelijke kant. U gaat namelijk samen een verbintenis aan. Het is goed om hier even bij stil te staan en, naast een mooie huwelijksdag, ook dit aspect van uw besluit goed te regelen.

In de volgende tekst wordt gesproken over huwelijk en huwelijksvoorwaarden. Hierbij wordt tevens bedoeld geregistreerd partnerschap dan wel partnerschapsvoorwaarden.

Nederland kende tot 2018 de algehele gemeenschap van goederen als basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht. Dit basisstelsel gold voor echtgenoten die trouwden en geen voorwaarden maakten.

Wat is er sinds 1 januari 2018 veranderd?

  • Wanneer partners trouwen, trouwen die automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen.
  • Aangebrachte goederen en schulden (voorhuwelijks vermogen) vallen niet in de gemeenschap. Goederen en schulden die dus vóór het huwelijk van een partner privé zijn, blijven ook na het huwelijk van hem of haar privé.
  • Alleen de bezittingen die al vóór het huwelijk van de partners samen waren en gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze goederen en schulden worden door de partners gedeeld. Gemeenschappelijke schulden zijn schulden die de echtgenoten voor het huwelijk gezamenlijk zijn aangegaan en schulden die zijn aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed. Een voorbeeld: een hypothecaire geldlening, aangegaan door één van de partners (voor het huwelijk) ter financiering van de voor het huwelijk gezamenlijk aangekochte woning, valt net als de woning in de gemeenschap.
  • Schenkingen en erfenissen vallen in beginsel niet in de gemeenschap, tenzij de schenker of erflater heeft bepaald dat de erfenis of schenking wel in de gemeenschap moet vallen. Dat wordt de insluitingsclausule genoemd.

Drie vermogens
Na het sluiten van het huwelijk bestaan er dus drie vermogens: het privé vermogen van ieder van de echtgenote en het gezamenlijk gemeenschapsvermogen. Het vergt een nauwkeurige en gescheiden boekhouding om ingeval van echtscheiding of overlijden te kunnen nagaan welke bezittingen en schulden bij welk vermogen horen. Door het opstellen van huwelijksvoorwaarden kunt u afwijken van het wettelijk systeem.

Heeft de beperkte gemeenschap van goederen ook gevolgen voor ondernemers?
Voor ondernemers is het zeker van belang om na te denken over het maken van huwelijksvoorwaarden. Als ondernemer loopt u een zeker risico en is het soms wenselijk om bij huwelijksvoorwaarden een regeling te treffen bijvoorbeeld als u uw onderneming wilt veilig stellen bij echtscheiding of uw partner niet wilt belasten met verhaal door schuldeisers van de onderneming.

Wanneer huwelijksvoorwaarden
Zo is het verstandig huwelijksvoorwaarden te maken indien:

  • U gescheiden vermogens wilt houden;
  • Een van de partners veel schulden heeft;
  • Een van de partners een onderneming heeft;
  • Een van de partners meer eigen geld inbrengt voor de aanschaf van gezamenlijke bezittingen
  • U voor ongelijke delen eigenaar bent van gezamenlijk vermogen, bijvoorbeeld uw woning;
  • U in algehele gemeenschap van goederen wilt huwen.

Wilt u weten welke regeling het beste bij u past? Belt u dan voor een afspraak om uw persoonlijke situatie met een van onze juristen door te nemen. De Baarnse notarissen adviseert u graag.