estateplanning

Tijdens uw leven heeft u wellicht vermogen opgebouwd. Daarbij kunt u denken aan uw woning, uw tweede huis in het buitenland, uw onderneming of een effectenportefeuille. U vindt het belangrijk dat uw zorgvuldig opgebouwde vermogen na uw overlijden juridisch en fiscaal zo gunstig mogelijk aan uw erfgenamen wordt overgedragen.

Bij estateplanning stellen we een persoonlijk plan voor u op, waarbij belasting bespaard wordt voor de erfgenamen. Dit kan op verschillende manieren. Zo zal er een goed testament moeten zijn. Ook het wel of niet getrouwd zijn en de juiste huwelijksvoorwaarden zijn van belang. Door op tijd met schenkingen te beginnen, kan minimaal 10% belasting bespaard worden.

De Baarnse notarissen adviseert u graag. Voor een goed advies is inzicht in uw persoonlijke situatie noodzakelijk. Zo is onze ervaring dat veel mensen ooit in het verleden testamenten of huwelijksvoorwaarden hebben opgemaakt. Maar zijn deze nog wel up-to-date? In de wet is veel veranderd. Pakt wat u destijds heeft vastgelegd ook nu nog het beste uit voor uw dierbaren bij uw overlijden? Indien nodig, zullen we in overleg met u uw testament en/of huwelijkse voorwaarden wijzigen.

Daarnaast vormen de familiesamenstelling, een overzicht van de bezittingen en eventuele schulden, pensioenaanspraken en levensverzekeringen essentiƫle informatie voor een goed advies.

Neemt u gerust contact met ons op over hoe u uw opgebouwde vermogen gunstig overdraagt aan uw nabestaanden.