kwaliteitsfonds

De overheid heeft bij wet van 25 april 2018 besloten dat het notariaat de kosten voor onder meer tuchtrecht en overheidstoezicht voortaan zelf dient te voldoen.

Hiertoe heeft de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) een kwaliteits-fonds ingesteld.

Vanaf 1 augustus 2018 brengt de KNB een bijdrage in rekening bij notarissen ten behoeve van het kwaliteitsfonds. Deze verschuldigde bijdrage wordt doorberekend aan de cliënt en wordt bij de cliënt in rekening gebracht via een heffing op de akte. De bijdrage bedraagt een bedrag van € 9,95 (inclusief BTW) per notariële akte. Deze bijdrage is terug te vinden op uw (eventuele) offerte en op uw nota van afrekening/declaratie.