disclaimer

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van www.debaarnsenotarissen.nl aanvaardt de Baarnse notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op de website.

Heeft u opmerkingen over de werking van deze website of trof u onjuistheden aan?
Neem dan contact op met onze webmaster. Alvast hartelijk bedankt voor uw feedback.